De huisregels

Iedereen die een reservatie maakt bij Zen Time verklaart zich automatisch akkoord met de huisregels:

 • Na reservatie vragen wij u direct een voorschot van € 50 te storten op rekeningnummer BE10 0018 4692 8904
 • Bij annulatie wordt u een annulatiekost van € 50 aangerekend
 • Er geldt een rookverbod in het volledige complex
 • Huisdieren zijn niet toegelaten
 • Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon
 • Voor het in gebruik nemen van het complex dient u eerst een douche te nemen
 • Het is verboden in het zwembad te duiken
 • Het is verboden eigen producten toe te voegen in het zwembad, whirlpool of sauna
 • Het is verboden eigen dranken of snacks te nuttigen in het complex
 • Verplicht gebruik van badslippers
 • Verplicht gebruik van handdoeken in de sauna
 • Gelieve de rust van onze buren te respecteren
 • Gelieve tijdig het gehuurde complex te verlaten zodat de volgende klanten tijdig over een gereinigd complex kunnen beschikken, bij een laattijdig verlaten van de saunaruimte zal de extra tijd aangerekend worden aan het geldende uurtarief.
 • Instellingen van de apparatuur worden door de klanten niet gewijzigd.
 • Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Zen Time ter beschikking gestelde faciliteiten. In geen geval kan Zen Time aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke –of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door Zen Time ter beschikking gestelde faciliteiten. Zen Time zal ten gevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden.
 • Wanneer schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde complex, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden.
 • Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het door u gehuurde complex niet meer 100% kan functioneren, zal een schadevergoeding van 500 EUR per dag betaald moeten worden te rekenen van de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd.
 • De directie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen.
 • Eigen dranken en eten zijn niet toegelaten in het complex. Indien een medewerker een overtreding hierop vaststelt zal Zen-Time onmiddellijk een schadevergoeding rekenen van minimum 25€ hetzij na het verlaten van het complex of per corresponderende facturatie een vordering van min 50 €.
 • Tapas zijn te verkrijgen aan schappelijke prijzen. Kleine snacks zijn beschikbaar in sauna complex en dienen nadien afgerekend te worden.
 • Op het einde van de door u gehuurde periode, dient u zich naar de receptie te begeven. Bij het laattijdig verlaten van het privé-gedeelte, rekenen wij 10 euro per kwartier aan.
 • Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.